Różaniec należy do najlepszej

i najbardziej wypróbowanej

tradycji kontemplacji chrześcijańskiej.

św. Jan Paweł II

INFORMACJE O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ W NASZEJ PARAFII:

 • Spotkania i wymiana tajemnic: I środa miesiąca: 17.45 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy, Msza św. w kościele i o 19.00 spotkanie w Sali parafialnej.
 • Obecnie w parafii jest 8 róż Żywego Różańca: 3 żeńskie; 2 rodziców za dzieci; 1 męska – mężów za żony; 1 ministrantów; 1 rodzinna ( zakładka z danymi)
 • Nieustający Różaniec w intencji pokoju i za Ojczyznę, od 11 grudnia 2015 r. – każdego 11 dnia miesiąca przez 24 godziny. Co pół godziny w dowolnym miejscu jedna osoba odmawia jedną część różańca ( zakładka z danymi)
 • Nadzelatorka koordynująca wspólnotą różańcową: MIROSŁAWA GORRZELANNA, tel. 692 191 004.
 • CHĘTNYCH DO WSPÓLNEJ MODLITWY SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 • Rys historyczny powstania Żywego Różańca w parafii (zob. zakładka: tekst: Żywy Różaniec powstał 1 marca 1958 roku, kiedy pierwszym proboszczem parafii był ks. Romuald Żurowski. Matki Różańcowe oprócz modlitwy, na początku pod kierunkiem s. Anny Ręg, w różny sposób udzielały się dla dobra parafii. Zelatorką pierwszej Róży był Rozalia Sobolewska. Od 15 września 1965 roku nowym proboszczem został ks. Kazimierz Gibasiewicz. Żywy Różaniec rozwija się coraz bardziej. Kolejną zelatorką I Róży została Kamila Gandecka, zastępowała ją Krystyna Bartkowiak. II Róża była pod opieką Walentyny Sikora, która swój ofiarną pracą wspierała wiele inicjatyw dla dobra wspólnoty parafialnej. Formowały się kolejne róże: II Róża była kierowana przez Pelagię Sanrowską, następnie przez Jadwigę Strzelkę i Marię Surdyk; IV róża była pod opieką śp. Krystyny Szułczyńskiej. Działalność Róż nie ograniczała się do modlitwy różańcowej. Członkowie angażowali się w różne potrzeby parafii: sprzątały naszą świątynię, dbały o kwiaty przy ołtarzu, zakup świec, czystość bielizny liturgicznej, dbały o porządek wokół groty. Organizowały spotkania Żywego Różańca, a także seniorów, osób chorych, zapewniając im transport. Organizowały opłatek z okazji Bożego Narodzenia, wspólny śpiew kolęd przy domowych wypiekach. Początkowo spotkania odbywały się na plebanii. W czasie posługi duszpasterskiej księdza Pawła Kamzy wprowadzona została dodatkowa Msza św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca w intencji matek różańcowych, po mszy różaniec i omawianie bieżących spraw parafii. W październiku 2001 roku rozpoczęto budowę  Sali parafialnej. Jedna z matek wystąpiła z propozycją zapewnienia ekipie budowlanej przygotowania ciepłego posiłku. Członkowie poszczególnych róż przygotowywały posiłki i dostarczały na miejsce budowy.

W 1977 roku członkinie poszczególnych Róż wstąpiły w szeregi Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej po opieką Świętych Aniołów Stróżów, wielkomilionowej Wspólnoty Maryjnej o światowym zasięgu. Założycielem był paulin z Jasnej Góry o. dr Bronisław Matyszczyk. W działalności apostolskiej wspólnota realizuje cele określone w Statucie, który podpisał Ojciec Święty Jan Paweł II 4 czerwca 1997 r. na Jasnej Górze. Liczba członków należących do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej wynosiła 60 osób. Przez 18 lat kilkuosobowa delegacja brała udział w dorocznych rekolekcjach na Jasnej Górze.)

 

Idea modlitwy różańcowej

Jest to modlitwa rozważająca i medytująca wydarzenia biblijne z życia Jezusa i Matki Jego Maryi. Charakteryzuje ją prostota i głębia. Aktualnie jest dwadzieścia tajemnic biblijnych podzielonych na cztery części, rozważanych w wyznaczone dni. Każda część ma pięć tajemnic:

 1. Tajemnice radosne (poniedziałek i sobota):
 2. Zwiastowanie 2. Nawiedzenie św. Elżbiety 3. Narodzenie Jezusa 4. Ofiarowanie Jezus w świątyni 5. Zagubienie i znalezienie Jezusa świątyni.
 3. Tajemnice bolesne (wtorek i piątek):
 4. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 2. Biczowanie Jezusa 3. Ukoronowanie cierniem 4. Droga krzyżowa 5. Śmierć Jezusa na krzyżu
 • Tajemnice światła (czwartek):
 1. Chrzest Jezusa w Jordanie 2. Wesele w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharystii
 2. Tajemnice chwalebne (niedziela i środa):
 3. Zmartwychwstanie Jezusa 2. Wniebowstąpienie Jezusa 3. Zesłanie Ducha św. 5. Wniebowzięcie Maryi 5. Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi

 

Różaniec jest modlitwą podczas której „przez Maryję do Jezusa”, zyskujemy czas na refleksję, umożliwiającą podejmowanie właściwych decyzji, tym bardziej gdy mamy przed oczyma Maryję, która wiele razy znajdowała się w trudnej sytuacji życiowej, a zawsze potrafiła podjąć decyzję przynoszącą zbawienne dobro (Synod Archidiecezji Poznańskiej, 2004-2008, Dokumenty, 753)

 

Jak odmawiać modlitwę różańcową?

Poszczególną część różańca rozpoczynają modlitwy: Wierzę w Boga…, Ojcze nasz… i 3x Zdrowaś Maryjo… o wiarę, nadzieję i miłość.

Rozważaniu poszczególnych tajemnic biblijnych pomagają dwie modlitwy biblijne: 1. Ojcze nasz… (1x rozpoczyna tajemnicę) i 2. Zdrowaś Maryjo… (10 x), kończy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. … i O mój Jezu…

 

Czym jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec to modlitwa wspólnotowa odmawiana indywidualnie. Można go odmawiać wszędzie. Zapoczątkowała go Franciszka Paulina Jaricot w roku 1822. Stworzyła dzieło powszechnej pomocy misjom pod nazwą Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Cztery lat później dla niego powołała wielkie modlitewne zaplecze w postaci Żywego Różańca. Chciała uczynić różaniec modlitwą dla wszystkich i otoczyć nią cały świat. Zorganizowała tzw. piętnastki. Były to grupy piętnastoosobowe (odpowiadające 15-stu tajemnicom biblijnym z trzech części: radosnej, bolesnej i chwalebnej ), w których każda z osób codziennie rozważała jedną tajemnicę przez jedną dziesiątkę różańca. Grupa piętnastu osób tworzyła tzw. różę różańcową. 16 października 2002 roku św. Jana Paweł II w liście pt. „O różańcu świętym” dodaje czwartą część różańca: Światła. Stąd obecnie jedna róża różańcowa składa się z dwudziestu tajemnic biblijnych. Będąc członkiem Żywego Różańca i odmawiając dziennie jedną dziesiątkę różańca uczestniczy się w owocach modlitwy dwudziestu osób rozważających najważniejsze prawdy wiary katolickiej.

 

Różaniec rodziców za dzieci

m62.rozaniec_tabela_10_05 (1)

Rodziców przypisanych do II Róży bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa we wspólnej modlitwie na adres pani Marty Tambor: martatambor@o2.pl

Różaniec mężów za żony

m68.menzowie

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

Jest to osobista modlitwa, dziesiątka różańca, jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa 9 miesięcy: od 25 marca, Uroczystości Zwiastowania Pańskiego do 25 grudnia, Uroczystości Bożego Narodzenia. Więcej informacji www.duchowa-adopcja.pl

W naszej parafii w roku 2017 włączyły się następujące osoby:

1. Maria Surdyk

2. Renata Gulczyńska

3. Maria Rozmiarek

4. Janina Pyszkowska

5. Ewa Glabus

6. Kazimiera Kisling

7. Renata Majchrzak

8. Villetta Jakubiak

Piękny dar duchowy dla nieznanej osoby, uruchamia praktyczne działanie MIŁOŚCI BOGA. Chwała Panu!