Cmentarz położony jest przy ul. Jarosławskiej 18

Zgłoszenie pogrzebu

Możliwie szybko po zgonie ustalenie terminu Mszy św. pogrzebowej i pochówku w parafii (wstępnie można telefonicznie: 61/879 80 70  i w firmie „BRACIK”, Poznań, ul. Głuszyna 61, tel.: 61/879 35 49 lub 0 606 382 338 (załatwia kompleksowo obsługę pochówku łącznie z dokumentami w USC).

Następnie w Biurze Parafialnym (ul. Jarosławska 5) celem wpisania do 1 księgi zmarłych parafian i 2 księgi cmentarnej należy przedstawić następujące dokumenty:
1 Karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu i karta zgonu lekarska (dla celów pochowania)
2 Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów (jeśli zostały udzielone), np. od kapelana szpitala
3 Następnie wskazane zostaje miejsce pochówku: grób nowy lub grobowiec rodzinny

Uwaga – zmarły spoza parafii winien być zgłoszony w parafii zamieszkania celem wpisu do księgi zmarłych parafian i przedstawić zaświadczenie z parafii pochówku.

UWAGA!
Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. zarząd cmentarza może przekazać do miejsce innej osobie celem pochowania tam innego zmarłego. Wskazane jest, w miarę możliwości, powiadomienie osoby opiekującej się grobem o takim zamiarze.
Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki zarząd cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenia i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na następnych 20 lat.
Osobie, która mimo upływu terminu nie dokonała przedłużenia zgodnie z wymienionymi wyżej warunkami, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadanego miejsca oddanego przez zarząd cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal regularnie odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

Szukanie pochówku najbliższych
Na stronie można odnaleźć konkretny grób, informacje o zmarłym oraz termin prolongaty grobu. Więcej szczegółów pod tym  >>linkiem.<<
Dane o pochówkach są aktualizowane pod koniec stycznia, kwietnia, lipca i października.