Msze święte :
Wtorek 8:00
W pozostałe dni o 18:00
Niedziele
8:00, 10:00 , o 11.30 rodzinna z dziećmi, 19:30
Święta w dni pracujące według ogłoszeń.