Msza św.: I piątek miesiąca z przystąpieniem do Sakramentu pojednania.

Kościół nie może widzieć w młodych ludziach po prostu przedmiotu swojej duszpasterskiej troski. W rzeczywistości bowiem są oni, i do tego trzeba stale ich zachęcać, czynnym podmiotem, aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy. Młodość jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania własnego „ja” oraz snucia „planów życiowych”, jest okresem wzrastania, które winno być wzrastaniem w „mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52) (Jan Paweł II, Christifideles laici, 46).

 

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO AKTYWNOŚCI!