NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

                                                                                  26.05.2024

  • Dziś w Niedzielę Najświętszej Trójcy podczas Mszy św. o godz. 11.30 do I Komunii św. przystąpi 19 dzieci z naszej parafii.

W Białym Tygodniu: Msze św. codziennie o godz. 18.00 (również we wtorek, nie ma Mszy o 8.30) z nabożeństwem majowym tudzież czerwcowym. W Boże Ciało dzieci uczestniczą w procesji i Mszy św.

W sobotę pielgrzymujemy do sanktuarium w Tulcach, gdzie o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. Dojazd indywidualny.

 

  • W poniedziałek, 27 maja podczas Mszy św. o godz. 18.00 wyrazimy Bogu szczególna wdzięczność za dar posiadania własnej świątyni w 12 rocznicę jej konsekracji (czego zewnętrznym wyrazem będą zapalone zacheuszki).

 

  • W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św.: w środę w przeddzień uroczystości o 18.00, w czwartek o 8.00 i ok. 12.30, czyli po zakończeniu procesji. Procesja wyruszy z kościoła o 11.30; przemierzymy tradycyjną już trasę, ulice: Garaszewo, Jarosławską, Krzesiny, Mielecką i Nowotarską. Ostatni, czwarty ołtarz na placu, na osiedlu przy ul. Nowotarskiej, tam też ok. 12.30 będzie sprawowana Msza św. Proszę o przygotowanie procesji i ołtarzy, (służba liturgiczna, dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii św., dziewczynki sypiące kwiatki, chorągwie, baldachim, obrazy). Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków. Zbiórka w czwartek w Boże Ciało o 11.15 przed kościołem. Serdeczna prośba do Parafian o dostarczenie płatków kwiatowych do sypania podczas procesji.

W tym dniu nie będzie Mszy św. o 10.00 i 19.30.   

 

  • Procesje eucharystyczne po Mszach św. podczas „tradycyjnej oktawy” Bożego Ciała do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa włącznie.

 

  • Zachęcam do praktykowania nabożeństw pierwszych pięciu sobót miesiąca. W sobotę o godz. 9.00 nabożeństwo różańcowe, 15 minutowa medytacja nad tajemnicami różańcowymi i Komunia św.

 

  • Rocznica I Komunii św. za tydzień w niedzielę na Mszy św. o 11.30. Zapraszamy wszystkie dzieci w strojach komunijnych (jeśli je jeszcze mają, jeśli nie, niech dominuje w ubiorze kolor biały).

 

  • Polecam serdecznie lekturę prasy katolickiej, dostępny: Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny.

 

 

  •                      Wszystkim parafianom i gościom życzę zdrowia duszy i ciała!                                                                                                                                                 Ks. Przemysław

 

 

                               

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

            

      

  •  

                              

 

  •  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

MODLITWA O POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.


Komunia duchowa

Co uczynić przed Komunią duchową?

Najpierw należy wzbudzić żywą wiarę w obecność Jezusa Chrystusa. Można w tym celu odmówić akty wiary, nadziei i miłości, albo posłużyć się inną modlitwą spontanicznie przez siebie ułożoną. Następnie należy ufnie otworzyć swoje serce na Boga i odmówić modlitwę: Ojcze nasz. Następnie należy poprosić Pana Jezusa, aby przyszedł do naszego serca i zamieszkał w nim. Trzeba to uczynić prostymi słowami, np. Przyjdź, Panie Jezu, Chlebie życia i zamieszkaj w mym sercu, bym zawsze należał tylko do Ciebie. Po czym należy odmówić, tak jak podczas Mszy Świętej: Baranku Boży i zaprosić do swego serca Jezusa Chrystusa. W ciszy tego duchowego wydarzenia należy trwać przez kilka chwil. Potem uwielbiamy Boga i dziękujemy mu za otrzymaną łaskę. Tak przyjętą Komunię duchową można powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. Bardzo przyczynia się ona do wzrostu duchowego. Należy jeszcze dodać, że ten rodzaj Komunii Świętej jest bardzo przydatny dla osób przewlekle chorych, które słuchają Mszy przez radio albo uczestniczą w niej za pośrednictwem telewizji.
Papież Jan Paweł II w kwestii Komunii duchowej wspomina w swej encyklice zachętę św. Teresy od Jezusa: Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy Świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka Komunii duchowej. Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana. Wydaje się, że skoro Ojciec Święty wspomina taki rodzaj Komunii pierwszy raz po Soborze Watykańskim II, w pewien sposób ją polecając, moglibyśmy taką praktykę stosować w naszym życiu duchowym, oczywiście pamiętając, że zawsze na pierwszym miejscu ma być Komunia sakramentalna.

Jak przyjąć Komunię duchową?

Należy ją przyjąć gorącym pragnieniem swej duszy, dlatego Komunię duchową nazywamy również Komunią pragnienia. Taką prośbę serdeczną, żeby Pan Jezus raczył przyjść do mnie i być ze mną, chociaż nie mogę Go przyjąć sakramentalnie. Przed przyjęciem Komunii duchowej należy wzbudzić przed Panem Jezusem akt żalu i wyznać Mu swoją niegodność, a dopiero potem prosić Go o przyjście do duszy, gdyż fizycznie nie mogę Go przyjąć sakramentalnie.
Są osoby, które nawet jeżeli tego dnia przystąpili do Komunii sakramentalnej w czasie Mszy przyjmują Komunię duchową, czy to w własnym domu, czy wstępując do kościoła choćby na krótką adorację Najświętszego Sakramentu.

Formuły Komunii duchowej

Mogą być one indywidualne, ukazujące pragnienie i dyspozycję ludzkiej duszy do duchowego zjednoczenia się z Chrystusem eucharystycznym. Kilka przykładów:
1. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.
2. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.
3. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.
4. Miłuję Cię Jezu już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.
5. Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca.
6. Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Miłuję Cię nade wszystko! Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do duszy mojej.