Namaszczenie chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” . /KKK1499 /

Sakrament namaszczenia udziela choremu łaski Ducha Świętego. Łaska ta wspiera człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia chorego, by mógł mężnie znieść cierpienie i zobaczył sens swojej choroby.

INFORMACJE

  • W I piątek miesiąca od g 8.00 kapłan odwiedza z sakramentami chore i starsze osoby, po uprzednim zgłoszeniu (zmiany wg ogłoszeń).
  • Dodatkowo wg indywidualnego zgłoszenia. Zachęcamy do zgłaszania chorych w stanie ciężkim, aby przyjęli komunię św. i sakrament chorych.
  • Sakramentu chorych (namaszczenia) nie udziela się osobom zmarłym.
  • Nadzwyczajni szafarze komunii św. są gotowi przynieść komunię św. chorym lub starszym w każdą niedzielę wg zgłoszenia.