Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”./KKK1601 /

„Prawdziwa miłość małżeńska, włącza się w miłość Boga […], powstaje z Bożego źródła miłości” (KDK 48).

Pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński są zobowiązani zebrać następujące dokumenty:

1 Świadectwo Chrztu św. z parafii gdzie został przyjęty chrzest z aktualną datą wydania (3 miesiące).

2 Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa.

3 Dowody osobiste obu stron.

3 Świadectwo z ostatniej klasy uczęszczania na katechezę (kopia).

4 Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Spotkanie indywidualne z doradcą celem poznania nauki Kościoła o etycznym planowaniu rodziny (kursy odbywają się w parafii np. św. Rocha, Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu).

5 Dane świadków: Imię i nazwisko, wiek, wyznanie, zawód i adres zamieszkania.

5 W przypadku zawartego kontraktu cywilnego z USC dokument zawarcia kontraktu cywilnego.

6 W przypadku jeśli jedna ze stron jest wdowcem akt zgonu zmarłego współmałżonka.

Spotkanie w kancelarii parafialnej

Po zebraniu dokumentów (pkt. 4 można donieść później) spotkanie w kancelarii parafialnej z księdzem proboszczem. Celem spotkania jest sporządzenie protokołu Rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa. Omówienie ceremonii. Zwykle są to dwa spotkania.

Inie informacje:

1 Organista – Pan prof. Marek Gandecki – 601 555 888

2 Kwiaty, wystrój kościoła – Pani arch. Jagoda Tomaszewsak – 663 759 452