Bierzmowanie 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu . Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” . /KKK 1285/

Zgodnie z Dokumentami Synodu Archidiecezji Poznańskiej (por. 588; 591) w ostatnim czasie wprowadzono w parafiach trzyletni okres przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Przygotowanie powinno odbywać się w parafii zamieszkania i trwać przez cały czas trwania nauki w gimnazjum.

INFORMACJE

  • Młodzież zobowiązana jest uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii
  • I piątek miesiąca przystąpić do Spowiedzi św., uczestniczyć we Mszy św. z komunią
  • Odbyć spotkania w grupach z wyznaczonym opiekunem
  • Klasa III w najbliższym czasie otrzyma zadania w związku z przygotowaniem uroczystości S. Bierzmowania, która będzie miała miejsce w naszym kościele 29 maja br. o 16.00. Sakramentu udzieli Ksiądz Biskup Damian Bryl. Proszę już o przedstawienie patrona z Bierzmowania w grupach oraz świadka Bierzmowania.