Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania : „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” . /KKK 1213/

Ochrzczony zostaje włączony w życie Boga Trójosobowego.

Chrzest udzielany jest podczas Mszy Świętej:

– w czwartą niedzielę miesiąca o 11.30
– w drugą sobotę miesiąca o 18.00

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w biurze parafialnym 1 miesiąc przed planowaną datą. W tygodniu poprzedzającym udzielenie chrztu, rodzice i rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie chrzcielnej.

Wymagane dokumenty:
*akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
*dokument ślubu kościelnego rodziców
*zaświadczenie rodziców chrzestnym z parafii ich zamieszkania potwierdzające, że mogą być chrzestnymi oraz: adres ich zamieszkania, wiek i zawód.