Pokuta o pojednanie

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” /KKK 1422/
Sakrament pojednania jest konieczny dla tych, którzy przez grzech ciężki zerwali więzy przyjaźni i miłości Bożej.

Okazja do sakramentu:

Codziennie w dni zwykłe 15 minut przed Mszą św. o 18.00, w sobotę od 17.30

I piątek miesiąca od 17.00 do 18.00, służy trzech kapłanów

Dodatkowo na prośbę.