Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. /KKK 1322/

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” /KKK 1323/

Wszyscy, którzy przez sakrament chrztu stali się uczestnikami życia Bożego są zobowiązani razem z całą wspólnotą uczestniczyć w pierwszym dniu tygodnia w niedzielę w Eucharystii, ofierze Chrystusa.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Do I Komunii świętej przystępują dzieci klasy III Szkoły Podstawowej.

Data: Niedziela Trójcy Przenajświętszej – czyli niedziela przed Bożym Ciałem. W roku 2017 przypada w niedzielę 11 czerwca o g. 11.30.

Dziecko zgłaszają rodzice lub opiekunowie na pierwszym spotkaniu. Data spotkania podana według ogłoszeń parafialnych. Na pierwsze spotkanie należy przynieść następujące dokumenty:

 • Świadectwo Chrztu św. dziecka z parafii w której dziecko zostało ochrzczone
 • Wypełniony formularz zgłoszenia dziecka (pobrać)

Obowiązki rodziców i dziecka:

PRZYTGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ W NIEDZIELĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 11 CZERWCA 2017

DZIECI I RODZICÓW

 

OBOWIĄZKI STAŁE 2016/2017 w kościele

 • Msza św. w niedzielę 11.30 (Rodzice powinni zawsze być u Komunii św.)
 • Październik

Czwartki i piątki g. 18.30 – Różaniec

 • Grudzień

Udział w Roratach z lampionami od 27 listopada do 23 grudnia g. 18.00

11 grudnia, niedziela g. 11.30 – poświęcenie medalików i książeczek

 • Luty

22 stycznia, niedziela g. 11.30 – poświęcenie świec

 • Maj

Czwartki i piątki g. 18.00 – udział w nabożeństwach majowym

 

Program spotkań rodziców:

 • 22 lutego 2017 r. g. 19.30 sala parafialna
 • 26 – 29 marca 2017 g. 9.00 lub 19.00 udział w rekolekcjach wielkopostnych w kościele
 • 15 kwietnia 2017 – Wielka sobota – adoracja przy grobie Pańskim z dziećmi g. 17.00 do 18.00 w kościele
 • 10 maja 2017 g. 19.30 w Sali parafialnej

 

Dzieci:

 • Pierwsza spowiedź św., sobota 13 maja g. 10.00 w kościele. Dzieci, które nie chodzą do szkoły w Krzesinach przynoszą zaświadczenie od katechety, że są przygotowane do I Komunii św.
 • Druga spowiedź św., sobota 10 czerwca g. 10.00 w kościele
 • Próby liturgiczne: w tygodniu przed 11 czerwca: poniedziałek 5 .06; czwartek 8.06. i piątek 9.06 godz. 18.00. Zbiórka 17.45 przed grotą Matki Bożej.
 • UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. W NIEDZIELĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 11 czerwca NA MSZY ŚW. O 11.30 + wspólne zdjęcie.
 • Biały tydzień od 12 do 16 czerwca o 18.00; 15 czerwca, w Boże Ciało, dzieci tworzą żywy ołtarz w czasie procesji. Dziewczynki sypią kwiatki Panu Jezusowi.
 • Zakończenie i rozdanie pamiątek w piątek 16 czerwca na Mszy św. o 18.00, zawierzenie dzieci i rodziców Sercu Jezusowemu.

 

Ewentualne zmiany terminów lub spotkań zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych