Caritas parafialna

Msza św.: pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00.

Dyżur: pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18. 30 do 19.30 w Sali parafialnej (zmiany wg ogłoszeń)

Parafialny Zespół Caritas powstał w 2000 roku. Zakres naszej służby:

  • „Wakacje z Bogiem” – kolonie organizowane przez Caritas Archidiecezjalną
  • Paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc
  • Udział programie PAED – pomoc żywnościowa UE dla krajów potrzebujących
  • Rozprowadzamy paschaliki i świece wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
  • Możliwość konsultacji u radcy prawnego
  • Doraźna pomoc materialne w uzasadnionych przypadkach
  • Kilkakrotnie organizowane były półkolonie

 

Zapraszamy osoby chcące wspomóc naszą działalność w służbie bliźniemu. Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr (Jan Paweł II, List Apostolski, Novo millenio ineunte, 50).

 

Parafialny Zespół Caritas