Historia naszej świątyni

Powstanie świątyni datuje się na rok 1912.

Świątynia w stylu norweskim, jedna z dwóch w Polsce (pierwsza Stavekirke Wang w Karpaczu Górnym).Została zakupiona przez Komisję Kolonizacyjną z wystawy światowej w 1911 r. i była typową norweską budowlą sakralną z północy tego kraju – w niezmienionej postaci widzimy ją do dziś. Niewątpliwie jest to perła wśród obiektów kultu religijnego na terenie Wielkopolski. W chwili obecnej jedyna świątynia drewniana w granicach miasta Poznania.W 1912 roku stanowiła zbór ewangelicki służący, wtedy zamieszkującej te tereny ludności niemieckiej, co trwało do końca II wojny światowej. 10 maja 1945 roku kościół przekazano ludności katolickiej tej części m. Poznania.Parafia została erygowana 1 marca 1958 roku.

Proboszczowie parafii:

 
Ks. Romuald Żurowski – 1958 – 1965

Ks.Kazimierz Gibasiewicz – 1965 – 1993

Ks.Wojciech Przeczewski – 1993 – 1999

Ks.Paweł Kamza – 1999 – 2009

Ks.Antoni Klupczyński – od 30 grudnia 2009 – 2017

Ks. Przemysław Wieczorek -od 2017

Pliki do pobrania: