• Rok 2012 »
  • 3.05.2012 Odpust parafialny, odsłonięcie obrazu Matki Boskiej