• Rok 2012 »
  • 01.12.2012 Wystawa pt. Piękno drogą do wiary - zdjęcia z zakończenia